ဟက္ကာတစ္ဦး ဘယ္လုိျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။

Eric Steven Raymond ရဲ႕How To Become A Hacker ကို ကုိစံပီးက ဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးရွိ ပုိ႔စ္ေလး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။ ဟက္ကာ ျဖစ္ခ်င္တယ္… ဟက္ကာဆိုတာ ဘာလဲ…ဒီေမးခြန္းက အရမ္းကို ေတြ႔ရတာ မ်ားပါတယ္…. ကၽႊန္ေတာ္လည္း ေသခ်ာမသိပါဘူး… ေလ႔လာ ၾကည့္တဲ႔အခါ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ ကၽႊမ္းက်င္မႈ ရွိျပီးေတာ႔ ျပသနာေတြကုိ ေျဖရွင္းရတာကို ႏွစ္သက္တဲ႔သူ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္တဲ႔ သူေတြကို ေခၚတာပဲျဖစ္ပါတယ္… ဟက္ကာဆိုတာ ကြန္ပ်ဴတာေလာက မွာပဲရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး… တျခားေသာ Science ဒါမွမဟုတ္ art တစ္ခုခုမွာ အျမင့္ဆံုး အေျခအေနအထိ ကၽႊမ္းက်င္သူေတြ ကိုလည္း ဟက္ကာလုိ႔ […]