မိမိ GoDaddy Domain ကို Blogger နဲ႔ ဘယ္လုိခ်ိတ္မလဲ။

အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ GoDaddy ကေန Domain ၀ယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ေအာက္မွာ ဘယ္လိုဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာကို ရွင္းျပပါမယ္။ Dimpost.com ကုိ Credit ေပးပါတယ္။ပထမအခ်က္ – မိမိ Custom Domain ကုိ Blogger မွာ Add လုပ္ျခင္း။ဒုတိယအခ်က္ – CName Record ကုိ GoDaddy မွာ ျပဳလုပ္ျခင္းပထမအခ်က္ – မိမိ Custom Domain ကုိ Blogger မွာ Add လုပ္ျခင္း။Blogger Dashboard ကုိ သြားပါ။