ေတာင့္တသူတုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္

Blog လုပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့ member မ်ားအားလံုး ခင္ဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ္တို႔ MMgenius Blog Service မွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လစ္ဟင္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္… member မ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး… MMgenius ကို ျပန္လည္ အသက္ သြင္းေနရင္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ… ခု လာမယ့္ မတ္လ ၂ (ေတာင္သူလယ္သမားေန႔)မွ စတင္ၿပီး member မ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို MMgenius မွ Invite လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…

MMgenius Admin
http://mmgenius.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s