ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကား ဘေလာ့ဂ္

second village

ျမန္မာ့တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ ဒီဘေလာ့ဂ္မွာ ရႈစားႏုိင္ပါတယ္။ အေရာင္မ်ိဳးစံုလွတဲ့ တြင္းထြက္စစ္စစ္တန္ဖုိးႀကီး ေက်ာက္မ်က္အမႈန္အစေလးေတြကုိ ပန္းခ်ီကားတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ခဲရာခဲဆစ္ဖန္တီးထားတာကုိ ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ႏွစ္သက္ရာဒီဇုိင္းကုိလဲ မွာၾကားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ စိတ္၀င္စားရင္ေတာ့ ေအာက္ကလိပ္စာအတုိင္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ လိပ္စာကေတာ့ www.zox-netmaze.iblogger.org ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s